Category Archives: Hồ sơ visaCÓ TỔNG CỘNG 29 LOẠI VISA TẠI NHẬT


(1) Tư cách lưu trú có thể làm việc được (19 loại)

Kỹ thuật – Kiến thức nhân văn – Nghiệp vụ quốc tế
Thực tập kỹ năng
Kỹ năng
Kỹ năng đặc định
Nghề chuyên môn có trình độ cao
Điều dưỡng
Kinh doanh – Quản lý…

(2) Tư cách lưu trú không thể làm việc (5 loại)

Du học
Đoàn tụ gia đình
Lưu trú ngắn hạn
Hoạt động văn hóa
Tu nghiệp

(3) TCLTT được cấp dựa trên hoàn cảnh (1 loại)

Hoạt động đặc biệt

(4) Tư cách dựa trên nhân thân/ vị trí xã hội (4 loại)

Người vĩnh trú
Vợ/ chồng con người nhật
Vơ/ chồng con người vĩnh trú
Người định trúCó những người không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước đi thì không khác nào chân gãy

~ Turgốt