NGÀNH SẢN XUẤT BO MẠCH IN – Sản xuất bảng mạch in

Tiêu đề: [TÊN ỨNG VIÊN] TÀI LIỆU KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH SẢN XUẤT BẢNG MẠCH IN (SSWM)

_____ thân mến,

Cảm ơn _____ đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Joyato sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ thi đặc định.

Đối với nhóm ngành thuộc Sản xuất máy móc công nghiệp ưu tiên những thí sinh đã có kiến thức nền chuyển sang visa tokutei. Nên  _____ vui lòng tham khảo mô phỏng bài thi để hiểu rõ cách thức dự thi. Ngoài ra, hãy tự tham khảo kiến thức trên mạng để có kết quả tốt nhất nhé.

MÔ PHỎNG ĐỀ THI SẢN XUẤT BO MẠCH IN

Tên Tiếng Việt Tên Tiếng Nhật Đề thi mẫu lý thuyết Đề thi mẫu kỹ năng
Sản xuất bảng mạch in プリント配線板製造

ĐỀ THI THỬ THAM KHẢO THỰC TẬP SINH CHUYỂN GIAI ĐOẠN
Nhằm để có thể ôn tập kiến thức về ngành Sản xuất bảng mạch in, Joyato xin chia sẻ đề thi thử tham khảo chuyển giai đoạn của thực tập sinh.

プリント配線板製造
(sản xuất bảng mạch in)
K33 F33 H33
Đề thi mẫu
Đáp án

DANH SÁCH CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT:
– Phiếu dự thi.
– Hộ chiếu hoặc Thẻ cư trú (bản gốc)
– Mang trang phục phù hợp với môn thi tương ứng.
– Để ngăn chặn lây lan dịch bệnh hãy mang khẩu trang khi đi thi.

Chúc ___ ôn tập thuận lợi để đạt được kết quả tốt nhất. Sau khi nhận được mail của ban tổ chức, liên hệ ngay với Joyato để được hỗ trợ nhé.
Following ____
Chuyên viên tư vấn _____

NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ – Thao tác máy tiện thông thường

Tiêu đề: [TÊN ỨNG VIÊN] TÀI LIỆU KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ (SSWM)

_____ thân mến,

Cảm ơn _____ đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Joyato sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ thi đặc định.

Đối với nhóm ngành thuộc Sản xuất máy móc công nghiệp ưu tiên những thí sinh đã có kiến thức nền chuyển sang visa tokutei. Nên  _____ vui lòng tham khảo mô phỏng bài thi để hiểu rõ cách thức dự thi. Ngoài ra, hãy tự tham khảo kiến thức trên mạng để có kết quả tốt nhất nhé.

MÔ PHỎNG ĐỀ THI GIA CÔNG CƠ KHÍ

Tên Tiếng Việt Tên Tiếng Nhật Đề thi mẫu lý thuyết Đề thi mẫu kỹ năng
Gia công cơ khí 機械加工

ĐỀ THI THỬ THAM KHẢO THỰC TẬP SINH CHUYỂN GIAI ĐOẠN
Nhằm để có thể ôn tập kiến thức về ngành Gia công cơ khí, Joyato xin chia sẻ đề thi thử tham khảo chuyển giai đoạn của thực tập sinh.

普通旋盤
(Thao tác máy tiện thông thường)
1 2 3
Đề thi mẫu K07
Đáp án K07
Đề thi mẫu F07
Đáp án F07
Đề thi mẫu H07
Đáp án H07

DANH SÁCH CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT:
– Phiếu dự thi.
– Hộ chiếu hoặc Thẻ cư trú (bản gốc)
– Mang trang phục phù hợp với môn thi tương ứng.
– Để ngăn chặn lây lan dịch bệnh hãy mang khẩu trang khi đi thi.

Chúc ___ ôn tập thuận lợi để đạt được kết quả tốt nhất. Sau khi nhận được mail của ban tổ chức, liên hệ ngay với Joyato để được hỗ trợ nhé.
Following ____
Chuyên viên tư vấn _____

NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ – Thao tác máy tiện điều khiển số

Tiêu đề: [TÊN ỨNG VIÊN] TÀI LIỆU KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ (SSWM)

_____ thân mến,

Cảm ơn _____ đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Joyato sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ thi đặc định.

Đối với nhóm ngành thuộc Sản xuất máy móc công nghiệp ưu tiên những thí sinh đã có kiến thức nền chuyển sang visa tokutei. Nên  _____ vui lòng tham khảo mô phỏng bài thi để hiểu rõ cách thức dự thi. Ngoài ra, hãy tự tham khảo kiến thức trên mạng để có kết quả tốt nhất nhé.

MÔ PHỎNG ĐỀ THI THAO TÁC MÁY TIỆN ĐIỀN KHIỂN SỐ

Tên Tiếng Việt Tên Tiếng Nhật Đề thi mẫu lý thuyết Đề thi mẫu kỹ năng
Gia công cơ khí 機械加工

ĐỀ THI THỬ THAM KHẢO THỰC TẬP SINH CHUYỂN GIAI ĐOẠN
Nhằm để có thể ôn tập kiến thức về ngành Gia công cơ khí, Joyato xin chia sẻ đề thi thử tham khảo chuyển giai đoạn của thực tập sinh.

数値制御旋盤
(Thao tác máy tiện điều khiển số)
1 2 3
Đề thi mẫu K08
Đáp án K08
Đề thi mẫu F08
Đáp án F08
Đề thi mẫu H08
Đáp án H08

DANH SÁCH CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT:
– Phiếu dự thi.
– Hộ chiếu hoặc Thẻ cư trú (bản gốc)
– Mang trang phục phù hợp với môn thi tương ứng.
– Để ngăn chặn lây lan dịch bệnh hãy mang khẩu trang khi đi thi.

Chúc ___ ôn tập thuận lợi để đạt được kết quả tốt nhất. Sau khi nhận được mail của ban tổ chức, liên hệ ngay với Joyato để được hỗ trợ nhé.
Following ____
Chuyên viên tư vấn _____

NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ – Thao tác máy CNC tự động

Tiêu đề: [TÊN ỨNG VIÊN] TÀI LIỆU KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ (SSWM)

_____ thân mến,

Cảm ơn _____ đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Joyato sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ thi đặc định.

Đối với nhóm ngành thuộc Sản xuất máy móc công nghiệp ưu tiên những thí sinh đã có kiến thức nền chuyển sang visa tokutei. Nên  _____ vui lòng tham khảo mô phỏng bài thi để hiểu rõ cách thức dự thi. Ngoài ra, hãy tự tham khảo kiến thức trên mạng để có kết quả tốt nhất nhé.

MÔ PHỎNG ĐỀ THI THAO TÁC MÁY CNC TỰ ĐỘNG

Tên Tiếng Việt Tên Tiếng Nhật Đề thi mẫu lý thuyết Đề thi mẫu kỹ năng
Gia công cơ khí 機械加工

ĐỀ THI THỬ THAM KHẢO THỰC TẬP SINH CHUYỂN GIAI ĐOẠN
Nhằm để có thể ôn tập kiến thức về ngành Gia công cơ khí, Joyato xin chia sẻ đề thi thử tham khảo chuyển giai đoạn của thực tập sinh.

マシニングセンタ
(thao tác máy CNC tự động)
K11 F11 H11
Đề thi mẫu
Đáp án

DANH SÁCH CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT:
– Phiếu dự thi.
– Hộ chiếu hoặc Thẻ cư trú (bản gốc)
– Mang trang phục phù hợp với môn thi tương ứng.
– Để ngăn chặn lây lan dịch bệnh hãy mang khẩu trang khi đi thi.

Chúc ___ ôn tập thuận lợi để đạt được kết quả tốt nhất. Sau khi nhận được mail của ban tổ chức, liên hệ ngay với Joyato để được hỗ trợ nhé.
Following ____
Chuyên viên tư vấn _____

NGÀNH LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ – Lắp ráp thiết bị điện tử

Tiêu đề: [TÊN ỨNG VIÊN] TÀI LIỆU KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ (SSWM)

_____ thân mến,

Cảm ơn _____ đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Joyato sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ thi đặc định.

Đối với nhóm ngành thuộc Sản xuất máy móc công nghiệp ưu tiên những thí sinh đã có kiến thức nền chuyển sang visa tokutei. Nên  _____ vui lòng tham khảo mô phỏng bài thi để hiểu rõ cách thức dự thi. Ngoài ra, hãy tự tham khảo kiến thức trên mạng để có kết quả tốt nhất nhé.

MÔ PHỎNG ĐỀ THI LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

Tên Tiếng Việt Tên Tiếng Nhật Đề thi mẫu lý thuyết Đề thi mẫu kỹ năng
Lắp ráp thiết bị điện tử 電子機器組立て

ĐỀ THI THỬ THAM KHẢO THỰC TẬP SINH CHUYỂN GIAI ĐOẠN
Nhằm để có thể ôn tập kiến thức về ngành Lắp ráp thiết bị điện tử, Joyato xin chia sẻ đề thi thử tham khảo chuyển giai đoạn của thực tập sinh.

電子機器組立て
(Lắp ráp thiết bị điện tử)
1 2 3
Đề thi mẫu K26
Đáp án K26
Đề thi mẫu F26
Đáp án F26
Đề thi mẫu H26
Đáp án H26

DANH SÁCH CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT:
– Phiếu dự thi.
– Hộ chiếu hoặc Thẻ cư trú (bản gốc)
– Mang trang phục phù hợp với môn thi tương ứng.
– Để ngăn chặn lây lan dịch bệnh hãy mang khẩu trang khi đi thi.

Chúc ___ ôn tập thuận lợi để đạt được kết quả tốt nhất. Sau khi nhận được mail của ban tổ chức, liên hệ ngay với Joyato để được hỗ trợ nhé.
Following ____
Chuyên viên tư vấn _____

NGÀNH LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN – Lắp ráp cụm đóng mở thiết bị điều khiển

Tiêu đề: [TÊN ỨNG VIÊN] TÀI LIỆU KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN (SSWM)

_____ thân mến,

Cảm ơn _____ đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Joyato sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ thi đặc định.

Đối với nhóm ngành thuộc Sản xuất máy móc công nghiệp ưu tiên những thí sinh đã có kiến thức nền chuyển sang visa tokutei. Nên  _____ vui lòng tham khảo mô phỏng bài thi để hiểu rõ cách thức dự thi. Ngoài ra, hãy tự tham khảo kiến thức trên mạng để có kết quả tốt nhất nhé.

MÔ PHỎNG ĐỀ THI LẮP RÁP CỤM ĐÓNG MỞ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIẾN

Tên Tiếng Việt Tên Tiếng Nhật Đề thi mẫu lý thuyết Đề thi mẫu kỹ năng
Lắp ráp thiết bị điện 電気機器組立て

ĐỀ THI THỬ THAM KHẢO THỰC TẬP SINH CHUYỂN GIAI ĐOẠN
Nhằm để có thể ôn tập kiến thức về ngành Lắp ráp thiết bị điện, Joyato xin chia sẻ đề thi thử tham khảo chuyển giai đoạn của thực tập sinh.

開閉制御器具組立て
(Lắp ráp cụm đóng mở thiết bị điều khiển)
K30 F30 H30
Đề thi mẫu
Đáp án

DANH SÁCH CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT:
– Phiếu dự thi.
– Hộ chiếu hoặc Thẻ cư trú (bản gốc)
– Mang trang phục phù hợp với môn thi tương ứng.
– Để ngăn chặn lây lan dịch bệnh hãy mang khẩu trang khi đi thi.

Chúc ___ ôn tập thuận lợi để đạt được kết quả tốt nhất. Sau khi nhận được mail của ban tổ chức, liên hệ ngay với Joyato để được hỗ trợ nhé.
Following ____
Chuyên viên tư vấn _____

NGÀNH HÀN – Hàn thủ công

Tiêu đề: [TÊN ỨNG VIÊN] TÀI LIỆU KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH HÀN (SSWM)

_____ thân mến,

Cảm ơn _____ đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Joyato sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ thi đặc định.

Đối với nhóm ngành thuộc Sản xuất máy móc công nghiệp ưu tiên những thí sinh đã có kiến thức nền chuyển sang visa tokutei. Nên  _____ vui lòng tham khảo mô phỏng bài thi để hiểu rõ cách thức dự thi. Ngoài ra, hãy tự tham khảo kiến thức trên mạng để có kết quả tốt nhất nhé.

MÔ PHỎNG ĐỀ THI HÀN THỦ CÔNG

Tên Tiếng Việt Tên Tiếng Nhật Đề thi mẫu lý thuyết Đề thi mẫu kỹ năng
Hàn 溶接 Thực hành thực nghiệm


DANH SÁCH CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT:

– Phiếu dự thi.
– Hộ chiếu hoặc Thẻ cư trú (bản gốc)
– Mang trang phục phù hợp với môn thi tương ứng.
– Để ngăn chặn lây lan dịch bệnh hãy mang khẩu trang khi đi thi.

Chúc ___ ôn tập thuận lợi để đạt được kết quả tốt nhất. Sau khi nhận được mail của ban tổ chức, liên hệ ngay với Joyato để được hỗ trợ nhé.
Following ____
Chuyên viên tư vấn _____

NGÀNH HÀN – Hàn bán tự động

Tiêu đề: [TÊN ỨNG VIÊN] TÀI LIỆU KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH HÀN (SSWM)

_____ thân mến,

Cảm ơn _____ đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Joyato sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ thi đặc định.

Đối với nhóm ngành thuộc Sản xuất máy móc công nghiệp ưu tiên những thí sinh đã có kiến thức nền chuyển sang visa tokutei. Nên  _____ vui lòng tham khảo mô phỏng bài thi để hiểu rõ cách thức dự thi. Ngoài ra, hãy tự tham khảo kiến thức trên mạng để có kết quả tốt nhất nhé.

MÔ PHỎNG ĐỀ THI HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Tên Tiếng Việt Tên Tiếng Nhật Đề thi mẫu lý thuyết Đề thi mẫu kỹ năng
Hàn 溶接 Thực hành thực nghiệm


DANH SÁCH CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT:

– Phiếu dự thi.
– Hộ chiếu hoặc Thẻ cư trú (bản gốc)
– Mang trang phục phù hợp với môn thi tương ứng.
– Để ngăn chặn lây lan dịch bệnh hãy mang khẩu trang khi đi thi.

Chúc ___ ôn tập thuận lợi để đạt được kết quả tốt nhất. Sau khi nhận được mail của ban tổ chức, liên hệ ngay với Joyato để được hỗ trợ nhé.
Following ____
Chuyên viên tư vấn _____

NGÀNH GIA CÔNG ÉP KIM LOẠI – Ép/ dập kim loại

Tiêu đề: [TÊN ỨNG VIÊN] TÀI LIỆU KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH GIA CÔNG ÉP KIM LOẠI (SSWM)

_____ thân mến,

Cảm ơn _____ đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Joyato sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ thi đặc định.

Đối với nhóm ngành thuộc Sản xuất máy móc công nghiệp ưu tiên những thí sinh đã có kiến thức nền chuyển sang visa tokutei. Nên  _____ vui lòng tham khảo mô phỏng bài thi để hiểu rõ cách thức dự thi. Ngoài ra, hãy tự tham khảo kiến thức trên mạng để có kết quả tốt nhất nhé.

MÔ PHỎNG ĐỀ THI ÉP KIM LOẠI

Tên Tiếng Việt Tên Tiếng Nhật Đề thi mẫu lý thuyết Đề thi mẫu kỹ năng
Gia công ép kim loại 金属プレス加工

ĐỀ THI THỬ THAM KHẢO THỰC TẬP SINH CHUYỂN GIAI ĐOẠN
Nhằm để có thể ôn tập kiến thức về ngành Gia công cơ khí, Joyato xin chia sẻ đề thi thử tham khảo chuyển giai đoạn của thực tập sinh.

金属プレス
(Ép/ dập kim loại)
1 2 3
Đề thi mẫu K12
Đáp án K12
Đề thi mẫu F12
Đáp án F12
Đề thi mẫu H12
Đáp án H12

DANH SÁCH CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT:
– Phiếu dự thi.
– Hộ chiếu hoặc Thẻ cư trú (bản gốc)
– Mang trang phục phù hợp với môn thi tương ứng.
– Để ngăn chặn lây lan dịch bệnh hãy mang khẩu trang khi đi thi.

Chúc ___ ôn tập thuận lợi để đạt được kết quả tốt nhất. Sau khi nhận được mail của ban tổ chức, liên hệ ngay với Joyato để được hỗ trợ nhé.
Following ____
Chuyên viên tư vấn _____

NGÀNH ĐÚC – Đúc kim loại màu

Tiêu đề: [TÊN ỨNG VIÊN] TÀI LIỆU KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH ĐÚC (SSWM)

_____ thân mến,

Cảm ơn _____ đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Joyato sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ thi đặc định.

Đối với nhóm ngành thuộc Sản xuất máy móc công nghiệp ưu tiên những thí sinh đã có kiến thức nền chuyển sang visa tokutei. Nên  _____ vui lòng tham khảo mô phỏng bài thi để hiểu rõ cách thức dự thi. Ngoài ra, hãy tự tham khảo kiến thức trên mạng để có kết quả tốt nhất nhé.

MÔ PHỎNG ĐỀ THI NGÀNH ĐÚC

Tên Tiếng Việt Tên Tiếng Nhật Đề thi mẫu lý thuyết Đề thi mẫu kỹ năng
Ngành đúc 鋳造

ĐỀ THI THỬ THAM KHẢO THỰC TẬP SINH CHUYỂN GIAI ĐOẠN
Nhằm để có thể ôn tập kiến thức về ngành Gia công cơ khí, Joyato xin chia sẻ đề thi thử tham khảo chuyển giai đoạn của thực tập sinh.

非鉄金属鋳物鋳造
(Đúc kim loại màu)
1 2
Đề thi mẫu K14
Đáp án K14
Đề thi mẫu F04
Đáp án F04
Đề thi mẫu H04
Đáp án H04

DANH SÁCH CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT:
– Phiếu dự thi.
– Hộ chiếu hoặc Thẻ cư trú (bản gốc)
– Mang trang phục phù hợp với môn thi tương ứng.
– Để ngăn chặn lây lan dịch bệnh hãy mang khẩu trang khi đi thi.

Chúc ___ ôn tập thuận lợi để đạt được kết quả tốt nhất. Sau khi nhận được mail của ban tổ chức, liên hệ ngay với Joyato để được hỗ trợ nhé.
Following ____
Chuyên viên tư vấn _____

Đính kèm: 

  1. Link phiếu dự thi
  2. Ảnh hoạt động của công ty 

KHÔNG GỬI PHẦN NÀY

←Click vào để xem ảnh lớn